Związki zawodowe

Organizacje związkowe działające w szkole

____________________________________________________________________________


    Związek Nauczycielstwa Polskiego

  • Zarząd Oddziału ZNP w Ciechocinku
  • kontakt: Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków ul. Wojska Polskiego    87-720 Ciechocinek, tel. 54 283 4471
  • Zarząd Ogniska ZNP
  • kontakt: Zespół Szkół Specjalnych nr 1  ul. St. Staszica 7   87-720 Ciechocinek, tel. 54 283 6466
____________________________________________________________________________

   Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność

  • Organizacja Międzyzakładowa  NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ciechocinku
  • kontakt: ul. Kopernika 18   87-720 Ciechocinek
_____________________________________________________________________________